GeolinQ
Spatial Data Management

BRK

De Basisregistratie Kadaster (BRK) bevat de registratie van percelen, onroerende goederen, eigendom, hypotheken en zakelijke rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik). Daarnaast bevat de BRK de formele grenzen van het rijk, de provincies en de gemeenten. De BRK maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Het Kadaster is bronhouder van de BRK beheert de landelijke voorziening van deze registratie.

Voor elke organisatie die kadastrale grenzen en rechten gebruikt in haar werkprocessen is de BRK onmisbaar. 

BRK Levering

Via het BRK Stand bestand levert het Kadaster de kadastrale registratie per gemeente of deelgebied. De BRK Stand levering wordt geactualiseerd door via een abonnement gegevensmutaties dagelijks op te halen uit de Generieke Download Service (GDS) van het Kadaster.

BRK Standaardconfiguratie

Met de BRK standaardconfiguratie voor GeolinQ kan de BRK stand van een gemeente of deelgebied worden geïmporteerd en kunnen automatisch de BRK mutaties vanuit de GDS van het Kadaster worden opgehaald.

De BRK wordt in de standaardconfiguratie verwerkt tot een aantal veel gebruikte informatieproducten die in nauwe samenwerking met klanten zijn gerealiseerd. Deze informatieproducten kunnen eenvoudig worden uitgebreid of aangepast.

Alle gebruikers beschikken met de configuratie over de meest actuele informatie uit de BRK. Ga voor meer informatie naar de brochure:  BRK Standaardconfiguratie.

Informatieproducten

Op basis van de GeolinQ BRK standaardconfiguratie kunnen uiteenlopende informatieproducten worden gerealiseerd. Voorbeelden zijn:

  • Een themakaart met een overzicht van alle percelen en panden in bezit van verschillende overheden ten behoeve van onderhoud.
  • Een rapportage van de eigendomsrechten op een pand ter beoordeling van een hypotheek aanvraag.
  • Een lijst van rechthebbenden van panden en percelen voor uitnodiging inspraak- procedure van de wijzing van een ruimtelijke ordering (RO) plan.
  • Een rapportage van de waardeontwikkeling van onroerend goed over een periode voor de kostenraming voor een gebiedsontwikkeling project.

Voor sommige informatieproducten kan de BRK gekoppeld worden aan de andere basisregistraties en eigen gegevens door het configureren van referenties. Het laatste informatieproduct kan gerealiseerd worden een koppeling van de BRK aan de WOZ.

Gegevens uit het BRK zijn na het uitvragen in GeolinQ direct beschikbaar in de geconfigureerde informatieproducten. Met GeolinQ hebben organisaties de zekerheid dat de informatieproducten uit het BRK ten behoeve van de werkprocessen actueel en volledig zijn.

Integreer maatwerk informatieproducten van de BRK in jouw werkprocessen met GeolinQ

Neem contact met ons op