GeolinQ
Spatial Data Management

Informatie overal toepasbaar

De informatieproducten en brondata van een organisatie worden op een uiteenlopende wijzen aangeleverd aan medewerkers, leveranciers, klanten en burgers. Gegevens worden afhankelijk van het doel aan de eindgebruiker gepresenteerd in kaarten, grafieken, lijsten of in bestandformaten zoals bijvoorbeeld GML of Excel. Via services zijn de gegevens beschikbaar op een mobiele telefoon, tablet, desktop of laptop van de eindgebruiker. Dezelfde informatieproducten en brondata kunnen met GeolinQ in uiteenlopende opmaak, bestandsformaten, coördinatensystemen en applicaties worden aangeleverd.

Distributie van informatieproducten en brondata

De distributie van informatieproducten en brondata hangt samen met de toepassing van de eindgebruiker. Voor een werkproces kan een medewerker bijvoorbeeld een specialistische applicatie gebruiken of gedownloade bestanden met brondata om een eigen GIS analyse uit te voeren.

Organisaties hebben GIS viewers en eigen applicaties waarin de informatieproducten en brondata naar de eindgebruiker worden ontsloten. De meeste GIS viewers en GIS applicaties maken gebruik van OGC services waarmee kaartlagen kunnen toegevoegd en featuredata kan worden opgevraagd. Specifieke koppelingen tussen applicaties worden vaak gelegd met REST services waarbij uiteenlopende formaten als JSON, GML en XML worden toegepast.

GeolinQ biedt zowel configureerbare OGC services als REST services om te kunnen koppelen met vrijwel elke denkbare GIS viewer of applicatie. GeolinQ beschikt over applicatieschermen en een applicatieservice om maatwerk GIS applicaties of GIS viewers te configureren. Met schermen voor uiteenlopende kaartpresentaties, teksten, afbeeldingen, grafieken, lijsten en formulieren kunnen informatieproducten en brondata aan de eindgebruiker ter beschikking worden gesteld.

Toegang tot informatieproducten en brondata

Brondata en informatieproducten moeten worden beschermd tegen ongeautoriseerde gebruik. Geautoriseerde gebruikers moeten daarentegen bij voorkeur met een centraal gebruikersaccount eenvoudig toegang hebben tot brondata en informatieproducten. Organisaties zijn vaak verplicht vast te leggen door welke gebruikers gevoelige informatie is geraadpleegd en welke wijzigingen zijn doorgevoerd in de gegevens door gebruikers.

In GeolinQ worden alle informatieproducten en brondata via machtigingen ontsloten. Voor het openstellen van publieke gegevens is ook nadrukkelijk een machtiging vereist om datalekken te voorkomen. Voor alle services in GeolinQ kunnen de gebeurtenissen worden geregistreerd zodat gebruikers die gegevens hebben gewijzigd of benaderd worden vastgelegd. GeolinQ kan eenvoudig worden gekoppeld via OpenID met het centrale gebruikersbeheer van de organisatie zodat medewerkers, leveranciers en klanten kunnen aanloggen met Single Sign On (SSO).

Publiceren van kaarten

Geografische brondata en informatieproducten worden meestal gepresenteerd als kaarten. Kaarten bestaan uit kaartlagen waarin satellietfoto’s, metingen, panden enz. zijn opgenomen. De opmaak van de GIS data is van groot belang voor de visualisatie in een kaartlaag. Voor de opmaak van GIS data met stijlen en kleurenschalen wordt de OGC Styled Layer Descriptor (SLD) standaard toegepast. De opmaak van kaartlagen is hiermee uitwisselbaar.

In GeolinQ is de opmaak voor kaartlagen gekoppeld aan de datastructuur van een dataset en kan zowel worden toegepast op lagen in kaartschermen als lagen in een WMS. De opmaak wordt in GeolinQ centraal beheerd en aanpassingen worden direct doorgevoerd op alle relevante kaartlagen. GeolinQ ondersteunt vanzelfsprekend de SLD standaard voor de opmaak van kaartlagen zodat stijlen en kleurenschalen eenvoudig kunnen worden uitgewisseld.

Publiceren van rapportages

Rapportages en dashboards zijn belangrijke informatiebronnen voor het nemen van beslissingen. De presentatie van een informatieproduct als rapportage of dashboard is van belang voor de interpretatie van de informatie. De presentatie van het aantal grondroeringen in een ‘heat map’ of frequentiekaart geeft een indicatie voor de risico’s op graafschades in een gebied. Door op de kaart te klikken worden alle concrete KLIC meldingen in een lijst zichtbaar. Door het klikken op een KLIC melding in de lijst worden alle details van de graafwerkzaamheden zichtbaar.

In GeolinQ kunnen informatieproducten en brondata worden getoond in applicatieschermen zoals kaarten, grafieken, lijsten en formulieren. De applicatielogica wordt geconfigureerd door de applicatieschermen onderling te koppelen. Zodoende kunnen eenvoudig interactieve rapportages en dashboards worden geconfigureerd. De rapportages worden gepubliceerd in een applicatieservice die via een webbrowser op elke PC, laptop of tablet kan worden getoond.

Downloaden van brondata en informatieproducten

De veeleisende gebruiker heeft geen behoefte aan standaard informatieproducten maar aan de brondata om zelf analyses uit de voeren. Vaak is er behoefte een slechts een uitsnede van de dataset in een specifiek bestandsformaat en coördinatensysteem. Voor het selecteren van de brondata voor een download moeten de datasets doorzoekbaar zijn en snel kunnen worden gevisualiseerd.

In GeolinQ kunnen op elke PC, laptop of tablet datasets worden doorgezocht en worden gevisualiseerd. Met een wizard kan een exportproces voor een bestandformaat worden geconfigureerd waarmee met een uitsnede of conditie de geëxporteerde data kan worden gefilterd. In het exportproces kunnen gegevens in elk gewenst EPSG coördinatensysteem worden geëxporteerd.

Ontdek hoe de informatie van jouw organisatie altijd en overal toepasbaar kan worden gemaakt

Neem contact met ons op