GeolinQ
Spatial Data Management
Rijkswaterstaat,
Willem Boone
“Met GeolinQ is remote sensing informatie nu breed en flexibel beschikbaar voor elke RWS gebruiker”

Wat was de uitdaging?

Het centraal beschikbaar maken van grote vector en raster datasets uit het remote sensing landschap voor medewerkers binnen Rijkswaterstaat.

Hoe hebben we het aangepakt?

Er is gestart met een 2 jarige Proof of Concept (PoC) uitgevoerd met GeolinQ as a Service om praktijkervaring te verkrijgen met het beheren en visualiseren van remote sensing datasets en het configureren van toepassingen voor eindgebruikers. Na de PoC is gekozen om te migreren naar GeolinQ Cloud zodat het platform geïntegreerd wordt met de interne RWS Cloud.

Wat was het resultaat?

Met GeolinQ kunnen diverse vector en raster datasets uit het remote sensing landschap flexibel beheerd, gevisualiseerd en geanalyseerd worden binnen Rijkswaterstaat. Er kan snel ingespeeld worden op nieuwe wensen van eindgebruikers omdat het platform volledig configureerbaar is.