GeolinQ
Spatial Data Management
Gemeente Peel en Maas,
Diane Peeters
“Met GeolinQ is een innovatieve oplossing gemaakt om projectinformatie, bestaande uit administratieve en geodata, op één plek te beheren en te ontsluiten via de centrale gemeentelijke GIS-viewer.”

Wat was de uitdaging?

Eenvoudiger beheer van alle projecten die team overstijgend zijn en betrekking hebben op maatschappelijke ontwikkeling, omgevingsontwikkeling, de openbare ruimte, vergunningen, toezicht, handhaving of openbare orde en veiligheid. Het beheer van de projecten kost nu te veel inspanning doordat het beheer versnipperd in verschillende applicaties wordt uitgevoerd en hierdoor een groot aantal mensen betrokken is bij het beheerproces.

Hoe hebben we het aangepakt?

In een iteratief configuratieproces wordt in korte tijd een beheeromgeving voor de projecten in GeolinQ gerealiseerd en ingericht. Dit op basis van de wensen van de verschillende betrokkenen in het beheerproces zoals applicatiebeheer, gegevensbeheer en gebruiker.

Wat was het resultaat?

Een beheeromgeving waarin alle teamoverstijgende projecten eenvoudig kunnen worden vastgelegd en bijgehouden. De ligging en gegevens over de projecten worden vanuit GeolinQ in de organisatiebrede GIS viewer beschikbaar gesteld aan alle medewerkers.