GeolinQ
Spatial Data Management
Hoogheemraadschap van Delfland
” Met GeolinQ heeft IntellinQ samen met Delfland een oplossing geboden om ons een flexibel systeem te bieden waardoor we onze RIE gemakkelijker actueel kunnen houden.”

Wat was de uitdaging?

Doel van de RIE is het in kaart brengen en arbeidsrisco’s en deze planmatig te beheersen. Bestaande RIE oplossingen voldeden niet aan de eisen van Delfland omdat deze veelal niet gebruiksvriendelijk waren, zo werden er bijvoorbeeld veel “overbodige” vragen gesteld. Daarbij was het moeilijk om overzicht te houden in de maatregelen voor een specifieke bedrijfsonderdeel of een risico dat bij meerdere bedrijfsonderdelen actueel is. Belangrijk was dat we als basis het getoetste branche RIE instrument bleven gebruiken.

Hoe hebben we het aangepakt?

Delfland heeft samen met IntellinQ een GeolinQ configuratie gemaakt voor het uitvoeren van de RIE waarbij vanuit de eindgebruiker de eisen zijn opgesteld en er “terug” ontworpen is naar de basis, dit gebeurde in een een iteratief proces.

Wat was het resultaat?

Met de RIE configuratie kan Delfland nu afhankelijk van de rol, alleen de voor deze specifieke rol nuttige elementen uit de RIE zichtbaar en dus werkbaar houden. De uitvoerders van de RIE kiezen nu zelf de van belang zijnde elementen, waarbij bevindingen uit voorgaande RIE’s niet meer verloren gaan. We kunnen nu rapportages aanpassen en maken naar eigen inzicht, en deze per specifieke rol of verantwoordelijke beschikbaar te stellen.