GeolinQ
Spatial Data Management

Handelsregister (Text only in Dutch available)

In het Handelsregister (HR) zijn alle instellingen geregistreerd die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland zoals bedrijven, stichtingen, kerken en scholen. Het HR maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. In het HR zijn voor elke instelling onder meer het inschrijfadres, vestigingen en tekenbevoegde en aansprakelijke personen vastgelegd. De Kamer van Koophandel (KvK) is bronhouder en beheert de landelijke voorziening van deze registratie.

Aan de hand van het HR wordt vastgesteld welke personen een instelling vertegenwoordigen voor handelingen in het economische verkeer zoals belastingverplichtingen of vergunningsverlening. Voor elke organisatie die te maken heeft met instellingen in werkprocessen zoals belastinginning en verlenen van vergunningen is een actueel HR onmisbaar.

HR Leveringen 

Het HR wordt door de KvK als landelijke voorziening in de volgende vormen geleverd:

  • Het KvK mutatieabonnement waarmee een extract van alle instellingen uit het HR voor een gebied of doelgroep geleverd wordt. In de documenten standaardrubrieken en extra rubrieken van de KvK is beschreven welke gegevens kunnen worden geleverd in het mutatieabonnement. Niet alle gegevens uit het HR worden in het mutatiebestand geleverd. Zo wordt bijvoorbeeld het BAG-ID van vestigingsadressen niet in het extract meegeleverd waardoor de vestigingsadressen niet eenvoudig met de BAG gekoppeld kan worden. 
  • De KvK REST API waarmee met het KvK, RSN of vestigingsnummer per instelling de registratie kan worden opgevraagd. De KvK REST API bevat de informatieobjecten uit de HR zonder persoonsgegevens. 
  • De KvK Dataservice waarmee met het KvK of RSIN nummer per instelling de volledige registratie van een instelling kan worden opgevraagd. De HR Dataservice bevat persoonsgegevens van alle functionarissen van een instelling. De service mag vanwege de AVG in de meeste processen niet worden gebruikt.

HR Standaardconfiguratie

Met de HR standaardconfiguratie voor GeolinQ kunnen bedrijfs- en vestigingsgegevens worden geïmporteerd en opgehaald vanuit de KvK. De gegevens worden ontsloten via configureerbare informatieproducten naar de eindgebruikers.

De configuratie bevat een importproces voor het inlezen van KvK- en vestigingsnummers uit het KvK mutatieabonnement. Het KvK mutatieabonnement is noodzakelijk om te identificeren welke ondernemingen binnen een gemeente, provincie of andere overheid actief of veranderd zijn.

Met de geïmporteerde KvK- en vestigingsnummers in de GeolinQ configuratie wordt de REST-API bevraagd en worden zodoende alle vestigingsgegevens van de ondernemingen uit het mutatie-abonnement opgehaald.

Na het ophalen van de vestigingsgegevens worden automatisch alle HR informatieproducten bij-gewerkt. Gebruikers beschikken met de configuratie over de meest actuele informatie uit de HR. Ga voor meer informatie naar de brochure: HR Standaardconfiguratie.

Informatieproducten

Op basis van het HR kunnen in GeolinQ uiteenlopende informatieproducten worden gerealiseerd. Voorbeelden zijn:

  • Een themakaart met de bedrijven en de bedrijfsomvang voor het vaststellen van de economische bedrijvigheid binnen verschillende wijken van een gemeente.
  • Een themakaart van SBI codes om vast te stellen in welke mate bedrijfssectoren in verschillende regio’s vertegenwoordigd zijn.  
  • Een adressenlijst van bedrijven in een geselecteerd gebied voor het versturen van informatie over geplande bouwwerkzaamheden en de verwachte overlast.

Voor sommige informatieproducten kan het HR gekoppeld worden aan de andere basisregistraties en eigen gegevens. Het HR kan bijvoorbeeld eenvoudig gekoppeld worden met de BAG zodat de vestigingsadressen op de kaart zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Gegevens uit het HR zijn na het uitvragen in GeolinQ direct beschikbaar in de geconfigureerde informatieproducten. Met GeolinQ hebben organisaties de zekerheid dat de informatieproducten uit het HR ten behoeve van de werkprocessen actueel en volledig zijn.

Integreer het HR in de informatieproducten en werkprocessen van jouw organisatie met GeolinQ

Neem contact met ons op