GeolinQ
Spatial Data Management

WIBON Grondroerderportaal

Grondroerders zijn conform de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en netwerken (WIBON) verplicht om graafwerkzaamheden bij het Kadaster te registreren via een KLIC melding. Het Kadaster koppelt de graafmelding terug aan de betreffende netbeheerders die daarmee op de hoogte worden gesteld.

De grondroerder ontvangt van het Kadaster de ligging van de kabels en leidingen die in het gebied van de KLIC melding liggen. De grondroerder voorkomt schade aan het netwerk voorkomen door tijdens de graafwerkzaamheden rekening te houden met de ligging.

Graafmeldingen en proefsleuven

Vanuit het WIBON Grondroerderportaal kunnen grondroerders direct graafwerkzaamheden via een KLIC melding registreren bij het Kadaster. De door het Kadaster geleverde informatie over de ligging van kabels en leidingen in het gebied van de KLIC melding is via het grondroerdersportaal voor iedere medewerker beschikbaar.

De grondroerder kan naast de KLIC melding ook proefsleuven, afwijkende situaties en graafschades registreren in het Grondroerderportaal zodat alle informatie wordt per project centraal wordt vastgelegd.

Netwerkinformatie voor projecten

In het WIBON Grondroerderportaal kunnen voor een project meerdere KLIC oriëntatieverzoeken van 2500 m bij 2500 m in een raster bij het Kadaster worden aangevraagd en opgehaald. De oriëntatieverzoeken worden in het Grondroerderportaal samengevoegd tot één dataset met alle kabels en leidingen van het gehele projectgebied.

De dataset wordt getoond via de kaart met kaartlagen voor de verschillende kabel- en leidingtypen zoals elektriciteitskabels, telecommunicatiekabels en rioolleidingen. De dataset kan daarnaast naar andere applicaties via services worden ontsloten of geëxporteerd in bestandsformaten zoals Geopackage, Shape of GeoJSON.

Gemeente Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht gebruikt het WIBON Grondhouderportaal om alle kabels- en leidingeninformatie van de gemeente centraal te ontsluiten. De bij het Kadaster aangevraagde KLIC ‘oriëntatieverzoeken’ voor het gebied van de gemeente worden in GeolinQ ingelezen zodat de kabels en leidingen van alle netwerken centraal beschikbaar zijn. Gebruikers zijn onder meer de buitendienst en beleidsmedewerkers die zich bezig houden met energietransitie.

”Met GeolinQ is een innovatieve oplossing gerealiseerd om de kloof tussen landelijk be-schikbare kabel- en leidinggegevens en toegankelijk gebruik te overbruggen. Dit smaakt naar meer.”

Met het WIBON Grondroerderportaal wordt de registratie van KLIC meldingen proefsleuven, afwijkende situaties en graafschades en de netwerkinformatie die het Kadaster levert centraal beschikbaar.

Alle betrokkenen hebben inzicht en de actuele aanvragen en de actuele netwerkinformatie zodat een efficiënt werkproces met minimale kans op graafschades kan worden gerealiseerd.

Ontdek de kracht van het centraliseren van het KLIC proces met het WIBON Grondroerderportaal.

Neem contact met ons op