GeolinQ
Spatial Data Management

Koppelen en gebruik bathymetrische gegevens

Bathymetrische gegevens zijn het resultaat van diepte metingen van de waterbodem. De gegevens zijn van belang voor informatieproducten zoals navigatiekaarten voor de scheepvaart, milieuonderzoek en de optimale plaatsing van windturbines en kabels. Gegevens worden vanaf het water met  o.a multi- en singlebeam sonar apparatuur ingewonnen en vanuit de lucht met behulp van LIDAR en satellietwaarnemingen. Uiteindelijk resulteren alle acquisitiemethodes in puntenwolken of raster datasets. Elke inwinningsmethode heeft zijn voordelen en beperkingen zodat in de praktijk binnen een gebied meerdere methoden worden gebruikt en overlappende datasets van metingen beschikbaar zijn. Voor de meeste informatieproducten is het gewenst datasets uit verschillende metingen te combineren tot het doeleinde beste gegevens uit een gebied.  

Bathymetrie inwinnen 

GeolinQ biedt functionaliteit voor het definiëren van databronnen waar binnen meetgegevens en metadata worden vastgelegd in een dataset. De meetgegevens kunnen vanuit ASCII, LAS of GeoTIFF bestanden ingelezen worden. Tijdens het inlezen worden de gegevens gevalideerd aan de in GeolinQ gedefinieerde datamodellen. Hierbij worden, door ondersteuning van EPSG, meetgegevens omgezet naar het coördinaatsysteem van de databron. Bij de import worden ook de metadata, naar wens ISO 19115, opgenomen. Na inlezen kunnen de meetgegevens direct gevisualiseerd worden met configureerbare kleurenschalen en dwarsdoorsnedes. Alle datasets met meetgegevens zijn via geografische selectie en metadata eenvoudig te traceren.

Systemen voor data acquisitie zijn continu in ontwikkeling met o.a. meerdere attributen per meting. Doordat datamodellen in GeolinQ door gebruikers kunnen worden geconfigureerd zijn uitbreidingen en aanpassingen relatief eenvoudig door te voeren.

Bathymetrische datasets combineren

Voor bathymetrische toepassingen worden vrijwel altijd een aantal datasets met meetgegevens samengevoegd tot een enkele dataset voor een gebied met daarin voor de specifieke toepassing de best beschikbare metingen. GeolinQ kent de Seamless Point Surface (SPS)  functionaliteit voor het automatisch selecteren, de-conflicteren en combineren van datasets. Op basis van metadata attributen van de verschillende datasets kunnen selectie- en prioriteitsregels gedefinieerd worden. Hiermee wordt de overlap tussen de datasets verwijderd waardoor de best beschikbare data voor een specifieke toepassing op elke locatie gegarandeerd is. SPS integreert ook automatisch nieuw ingeladen datasets op basis van de selectie en prioriteitsregels. Zodoende is een SPS altijd actueel.

Bathymetrie gebruiken

Eindgebruikers kunnen metingen en SPS resultaten visualiseren met kleurenschalen. Door middel van kaarten kan bathymetrie eenvoudig gecombineerd worden met andere datasets in GeolinQ. Op basis van deze kaarten kunnen toepassing specifieke applicatieservices geconfigureerd worden. Zie ook:Applicatiesservices. Voor het verwerken van bathymetrische gegevens met algoritmen naar bijvoorbeeld dieptelijnen kunnen gegevens uit SPS geëxporteerd worden. Daarbij kan een uitsnede gemaakt worden voor het gebied van het gewenste informatieproduct en is het coördinaatsysteem instelbaar.

Meer informatie over het werken met de bathymetrie databron is te vinden in de Bathymetrie tutorial op GeolinQ support.

Ontdek de kracht van eenvoudig gebruik van dieptedata met GeolinQ

Neem contact met ons op