GeolinQ
Spatial Data Management

Sub-surface data delivery (BRO) (Text only in Dutch)

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat ruim 20 registratieobjecten met betrekking tot bodem, geologie, grondwater en mijnbouw. De BRO maakt deel uit van het stelsel van basisregbasisregistratiesistraties en wordt gefaseerd ingevoerd. Bronhouder zijn gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheden.

De bronhouders zijn verplicht gegevens aan de BRO te leveren via het BRO bronhouderportaal. Alle overheden zijn verplicht de BRO toe te passen. De BRO levert essentiële basisgegevens voor toepassingen in maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, (woning)bouw, klimaatadaptatie en beheer van infrastructuur en de openbare buitenruimte.

Bron: TNO, Geologische Dienst Nederland

Met GeolinQ kunnen gegevens van de BRO registratieobjecten zowel toegepast als geleverd worden. Hier worden de mogelijkheden voor het leveren van gegevens van de registratieobjecten aan het bronhouderportaal beschreven. Het toepassen van BRO gegevens in informatieproducten met GeolinQ wordt beschreven op BRO gebruik.

BRO bronhouderportaal

Bronhouders moeten nieuwe gegevens van een registratieobject binnen 20 dagen leveren aan de BRO. Dit moet via het bronhouderportaal in het voor de BRO voorgeschreven datamodel en (XML) bestandsformaat met een maximale bestandgrootte van 20 Mb. Het leveringsproces kan voor een deel geautomatiseerd worden via een REST API inname service. Na validatie worden de gegevens automatisch doorgeleverd aan de landelijke voorziening van de BRO.

Leveren aan het bronhouderportaal

Met GeolinQ kan de levering van gegevens van de verschillende BRO registratieobjecten aan het bronhouderportaal geautomatiseerd worden.

Startpunt is het importeren van de meetgegevens van de registratieobjecten in GeolinQ of het koppelen van beheer tools voor registratieobjecten aan GeolinQ. Vervolgens worden de gekoppelde of geïmporteerde gegevens in GeolinQ omgezet naar het datamodel van het BRO registratieobject. Het resultaat kan gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd of aangevuld worden. Na controle wordt met GeolinQ in het voorgeschreven formaat via de REST API geautomatiseerd geleverd aan het Bronhouderportaal. Na levering moet de bronhouder de levering alleen nog goedkeuren in het bronhouderportaal.  

Eén platform voor alle leveringen

Met GeolinQ kunnen alle registratieobjecten aan het bronhouderportaal met één platform geleverd worden. Door de configureerbare interfaces kunnen gegevens registratieobjecten vanuit verschillende systemen of leveranciers centraal beheerd en geleverd worden. Hierdoor wordt een uniform en overzichtelijk proces voor levering van de verschillende BRO registratieobjecten mogelijk.

Uniformeer de leveringen van BRO registratieobjecten aan het bronhouderportaal met GeolinQ.

Neem contact met ons op