GeolinQ
Spatial Data Management

Application Screens

Met GeolinQ kunnen toepassingen voor eindgebruikers worden geconfigureerd als applicaties. Met deze applicaties kunnen gegevens in GeolinQ door eindgebruikers worden gebruikt of ingewonnen en aangepast. De functionaliteit om applicaties in GeolinQ te configureren komt beschikbaar in versie 1.5.0 naar verwachting in het tweede kwartaal in 2019.

GeolinQ beschikt voor de configuratie van applicaties over voor verschillende doeleinden configureerbare typen schermen die kunnen worden gecombineerd tot een applicatie.

  Scherm Toelichting
Menuscherm Scherm voor het configureren van statische menus.
Tabscherm Scherm voor het configureren van tab pagina’s.
Workflowscherm Scherm voor het configureren van een workflow.
Lijstscherm Scherm voor het configureren van lijsten en features op een kaart
Formulierscherm Scherm voor het configureren van formulieren.
Vragenlijstscherm Scherm voor het configureren van vragenlijsten.
Kaartscherm Scherm voor het configureren van kaarten.
Tekstscherm Scherm voor het configureren van tekst met afbeeldingen.

Menuscherm

Het menuscherm bestaat uit meerdere onderliggende vaste schermen. Een scherm kan in het menu worden gekoppeld aan een gebruikersgroep zodat dit scherm alleen voor de geconfigureerde gebruikersgroep zichtbaar is.

Tabscherm

Een tabscherm kan worden gekoppeld aan een klasse definitie zodat onder de tabs meerdere schermen kunnen worden opgenomen die betrekking hebben op dezelfde klasse definitie. Zo kan er bijvoorbeeld een formulier voor een inspectie en een lijst met bevindingen tijdens de inspectie met twee tabs worden getoond. Een scherm onder een tab kan ook aan een gebruikersgroep worden gekoppeld zodat deze alleen zichtbaar is voor geautoriseerde gebruikers.

Workflowscherm

In een workflowscherm worden de onderliggende schermen in een vooraf vastgestelde volgorde doorlopen. In een workflow kunnen bijvoorbeeld een aantal formulieren met een vragenlijst achterelkaar worden doorlopen.

Lijstscherm

In een lijstschermen kunnen datasets als lijsten of op de kaart kunnen worden weergegeven. Administratieve gegevens kunnen als lijst worden weergegeven. Features kunnen ook op een kaart worden weergegeven. Het lijstscherm is gekoppeld aan een klasse definitie. De kolommen van de lijst kunnen met attributen van de klasse definitie worden geconfigureerd. Voor features kan worden geconfigureerd met welke SLD stijl de features op de kaart worden afgebeeld.

Formulierscherm

Het formulierscherm wordt gekoppeld aan een klasse definitie en de attributen van de klasse definities kunnen als velden in het formulier worden gebruikt. De labels en in de indeling van het formulier kan worden geconfigureerd met drag and drop functionaliteit. Het formulier ondersteunt ook sub formulieren voor referenties en de mogelijkheid om bijlagen zoals foto’s te uploaden.

Vragenlijstscherm

Het vragenlijstscherm toont een configureerbare vragenlijst uit een dataset met vragen. De antwoorden van de eindgebruiker worden opgeslagen in een dataset met antwoorden. In het vragenlijstscherm kunnen drie typen vragen worden geconfigureerd:

  • Ja/Nee vragen
  • Multiple choice vragen
  • Open vragen

Kaartscherm

Het kaartscherm kunnen kaarten uit onderliggende databronnen worden geselecteerd. Het kaartscherm toont geselecteerde kaarten zoals in het kaartportaal.

Tekstscherm

Het tekstscherm toont geformatteerde tekst in combinatie met afbeeldingen. Teksten kunnen worden opgemaakt in een tekst editor waarin diverse stijlen beschikbaar zijn die in thema van het applicatieportaal worden afgebeeld. De afbeeldingen kunnen in GeolinQ worden geüpload en daarna worden opgenomen in tekst.