GeolinQ
Spatial Data Management

Data Export

In veel gevallen zijn gegevens het fundament voor verdere verwerking met specialistische tools die de gegevens opwerken tot nieuwe informatie producten en inzichten. Deze oplossingen schrijven over het algemeen het te gebruiken formaat en coördinatensysteem voor. Een goede integratie met deze tools vraagt dus om flexibele export van gegevens en functionaliteit om naar verschillende coördinatensystemen te transformeren.

Data export met GeolinQ

Alle datasets in GeolinQ zijn te exporteren. Om zo goed mogelijk aan te sluiten op het gewenste export formaat kan geconfigureerd worden welke gegevenskenmerken geëxporteerd moeten worden en welke structuur het export bestand moet verkrijgen. Naar keuze wordt een dataset in zijn geheel of een selectie, inclusief de optie van een spatial selectie, geëxporteerd.

Daarnaast kan, voor geografische data, gekozen worden welke coördinaatsysteem gewenst is. GeolinQ gebruikt voor coördinaattransformatie de EPSG database waardoor bijna alle coördinaattransformaties wereldwijd ondersteund worden.

GeolinQ ondersteunt de meest gebruikte open bestandsformaten:

  • SHAPE
  • GeoTIFF
  • ASCII
  • ASCII xy
  • Excel
  • GML
  • XML
  • XML Metadata

Op aanvraag is GeolinQ uit te breiden met andere exportformaten. Neem contact met ons op voor meer informatie.