GeolinQ
Spatial Data Management

Visualiseren van gegevens als kaartlagen

Voor een eenduidige interpretatie is het visualiseren van de gegevens cruciaal. Visualiseren van gegevens kan per dataset of, door de kaart functionaliteit, door het combineren van verschilleden datasets in kaartlagen.   

Visualiseren van gegevens

Alle typen gegevens, puntenwolken, rasterdatasets en vectordatasets en administratieve datasets kunnen in GeolinQ worden gevisualiseerd. Voor visualisatie op de kaart en het maken van thematische lagen, biedt GeolinQ kleurenschalen (voor puntenwolken en rasterdatasets) en opmaakstijlen (voor vectordatasets). De kleurenschalen en opmaakstijlen kunnen eenvoudig worden aangemaakt, aangepast of uitgebreid om een zo goed mogelijke gegevensinterpretatie te faciliteren. Opmaakstijlen zijn daarbij conform de OGC Styled Layer Descriptor (SLD) standaard te configureren.

Daarnaast maakt de kaartfunctionaliteit het combineren van verschillende kaartlagen mogelijk. Datasets uit verschillende databronnen kunnen in hetzelfde kaartbeeld getoond worden.