GeolinQ
Spatial Data Management

ISO 19115 Metadatastandaard

Metadata zijn gegevens die karakteristieken van gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk gegevens die de context van gegevens beschrijven. ISO19115 is een internationale standaard voor het eenduidig beschrijven van metadata voor geografische gegevens. ISO19115 bestaat uit meer dan 400 mogelijke metadata elementen die gebruikt kunnen worden waarbij slechts een deel verplicht is. Het Nederlandse profiel van ISO19115 is ontwikkeld door Geonovum voor intersectoraal gebruik. Voor specifieke sectoren kan het profiel eenvoudig worden uitgebreid.

ISO19115 Nederlands profiel als metadatamodel

Voor GeolinQ gebruikers is een geconfigureerd datamodel beschikbaar op basis van het  ISO19115 Nederlands profiel. Met het importeren van het datamodel zijn alle verplichte en optionele metadata elementen van het Nederlands profiel beschikbaar. Door gebruik te maken van het profiel wordt voldaan aan de metadata eisen voor geografische gegevens in Nederland en aan de metadata eisen van een aantal internationale standaarden zoals INSPIRE. Het profiel kan eenvoudig worden uitgebreid door extra metadata elementen te configureren.    

Meer informatie over het werken met de ISO19115 databron is te vinden in de ISO19115 tutorial op GeolinQ support.