GeolinQ
Spatial Data Management

BGT

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) legt objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vast. Dit leidt tot een gedetailleerde objectenkaart van Nederland.

Gemeenten, provincies en waterschappen maken de BGT samen met het ministerie van Economische Zaken (EZ), het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail. Iedere bronhouder is verantwoordelijk voor zijn eigen stukje van de digitale kaart. De bronhouders zijn georganiseerd in de stichting Samenwerkingsverband Bronhouders voor de BGT (SVB-BGT).

BGT met GeolinQ

Voor GeolinQ gebruikers is een standaard BGT databron beschikbaar waarmee zowel de BGT datastructuur als de content vanuit www.pdok.nl ingelezen kan worden. PDOK, voluit Publieke Dienstverlening op de Kaart, is het formele dataportaal van de overheid waarop een groot aantal datasets als open data beschikbaar wordt gesteld.

De LV BGT levert dagelijks updates aan PDOK. De BGT is vanaf PDOK te downloaden in de vorm van GML bestanden. Deze bestanden zijn met de GeolinQ BGT databron eenvoudig in te lezen. De inhoud van de BGT kan vervolgens gekoppeld worden aan andere datasets. Hierdoor kan de basisregistratie integraal onderdeel uitmaken van de eigen informatievoorziening. 

Meer informatie over het werken met de BGT databron is te vinden in de BGT tutorial op GeolinQ support.